Nyheter

15. september, 2011 | Nyheter

Nye lekeapparater er underveis

Grunnet dårlig forfatning, måtte lekeapparatene og sanden dessverre fjernes fra to av sandkassene våre.

Styret har startet prosessen med å bestille nye lekeapparater. Vi tar sikte på å montere dem i år, så lenge utetemperaturen tillater å jobbe i bakken. Sandkassene vil ikke bli fylt opp før lekeapparatene er montert.


Stengt for kommentarer.