Nyheter

16. februar, 2012 | Nyheter

Varsel om generalforsamling 2012

Merk: Ny dato for ordinær generalforsamling!
Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes 17. april, 2012.
Røverkollen borettslag vil avholde ordinær generalforsamling:

31. mai 2012 kl. 18.00 på Røverbo i Sverre Iversens vei 27

Forslag som andelseierne ønsker behandlet på generalforsamlingen, må være styret i hende senest 29. februar 2012.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, er det ønskelig at:

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen
  • forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak, noe som vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken

Stengt for kommentarer.