Nyheter

9. august, 2012 | Nyheter

Stenging av garasjehus på grunn av garantiarbeid

I forbindelse med garantiarbeid i garasjehuset vil etasjene bli stengt en uke om gangen. Plan 1 (nederst) og plan 5 (øverst med boder) blir ikke berørt.

Oppdatert 24.9.: Alle plan er nå ferdig utbedret.

Plan 4: Uke 34, 20.8.–26.8. Bilene kjøres ut innen 20.8. kl. 7.
Plan 3: Uke 35, 27.8.–4.9. Bilene kjøres ut innen 27.8. kl. 7.
Plan 2: Uke 36, 5.9.–17.9. Bilene kjøres ut innen 5.9. kl. 7.

Alle kjøretøy og gjenstander må ut fra garasjen det aktuelle tidsrommet innen kl. 7.

Beboere har anledning til å bruke gjesteparkeringsplasser eller stå oppe ved hovedveien de aktuelle ukene. Bilene kan kjøre inn igjen når stengtskilt er fjernet og garasjeporten aktivert.
Eiere av kjøretøy som ikke fjernes i angitt periode, er selv ansvarlige for eventuelle skader som oppstår i denne perioden.

Kontaktpersoner i styret:
Nestleder Kim Lansborg, tlf. 907 97 597
Styremedlem Kjetil Hetland, tlf. 406 37 098

Stikkord:

Stengt for kommentarer.