Nyheter

17. september, 2012 | Nyheter

Ladestasjoner for elbil

Styret har sett på mulighetene for ladestasjon for elbiler i garasjehuset, etter forespørsel fra andelseiere. Tilskuddsordningen fra Oslo kommune krever at plassene kun brukes til elbiler og ikke enkeltpersoner, og skal være tilgjengelig for alle med elbil. Da det ikke er ekstra garasjeplasser tilgjengelig i garasjehuset som kan benyttes til dette, blir dette vanskelig å håndheve.

Styret vil vurdere elbilparkering utendørs på et senere tidspunkt.

For øyeblikket er det ingen restriksjoner på lading av elbil på egen garasjeplass, men vær klar over at sikringen går ved belastning over 10A.

Stengt for kommentarer.