Nyheter

7. november, 2012 | Nyheter

Informasjonsmøte rør- og våtromsrehabilitering

Gjelder kun andelseiere i Sverre Iversens vei 1–9 samt 31–33.

I forbindelse med oppstart av prosjektet for våtromsrehabiliteringen kalles det nå inn til informasjonsmøte:

torsdag 22. november 2012 kl. 18.00 i samlingssalen på Bjøråsen skole, Sverre Iversens vei 37

OBOS Prosjekt vil presentere prosjektet nærmere samt introdusere entreprenøren for prosjektet, Sans Bygg AS. Det vil bli gitt tydelige beskjeder om hva den enkelte andelseier må foreta seg før og under rehabiliteringen.

Styret oppfordrer alle andelseiere og leietakere i Sverre Iversens vei 1–9 samt 31–33 om å delta på møtet.

Samtlige andelseiere vil noen dager senere motta et beboerhefte i postkassen med all nødvendig informasjon.

Andelseiere i Sverre Iversens vei 11–25 vil også få beboerheftet med samme informasjon. Dere vil bli innkalt til eget informasjonsmøte våren 2013, da arbeidene i disse adressene tidligst starter opp august 2013. Nærmere datoer og detaljer finner du i beboerheftet du mottar. Dere skal altså ikke møte opp på førstkommende informasjonsmøte.


Stengt for kommentarer.