Nyheter

17. februar, 2015 | Nyheter

Varsel om generalforsamling 2015

Røverkollen borettslag vil avholde ordinær generalforsamling:

5. mai 2015

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseierne ønsker behandlet på generalforsamlingen, må være styret i hende senest 1. mars 2015.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, er det ønskelig at:

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen
  • forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak, noe som vil hjelpe generalforsamlingen å behandle og ta stilling til saken

Stengt for kommentarer.