Nyheter

21. april, 2015 | Nyheter

Rehabiliteringsprisen 2015

Røverkollen borettslag er én av to vinnere av OBOS’ rehabiliteringspris 2015!

Premien er på 150 000 kroner, og ble delt ut for 25. gang på OBOS’ generalforsamling 20. april 2015.

Målet med prisen er å:

 • Påskjønne gode rehabiliteringstiltak gjennomført i boligselskaper.
 • Framheve at dette er arbeider som er bekostet av beboerne selv.
 • Skape positiv oppmerksomhet om den kontinuerlige oppgraderingen som finner sted av store boligområder.

Prisen tildeles ut fra disse kriteriene:

 • Situasjonen før og etter rehabiliteringen
 • Økonomi / kost / nytte
 • Energiøkonomisering
 • Miljø
 • Beboertilfredshet
 • Tilgjengelighet
 • Arkitektur
 • Teknisk løsning
 • Helhetlig tenking

Stengt for kommentarer.