Nyheter

25. oktober, 2016 | Nyheter

Lading av ladbare kjøretøy

Som informert i rundskriv samt på generalforsamlingen så er stikkontaktene i garasjehuset beregnet for bruk på motorvarmere (og ikke kupévarmere og lading av ladbare kjøretøy.)

Lading av ladbart kjøretøy (eks. elbil og ladbar hybridbil) krever egen kurs og stikk med minst 10 A. Kapasiteten i garasjehuset er sprengt og det er ikke mulig å trekke ekstra kurser for lading med dagens kapasitetinntak til bygget. En oppgradering av inntaket og trekking av nye kurser for lading er svært kostbart og trolig ikke mulig å gjennomføre da Hafslund har problemer med å levere mer kapasitet til Romsås.

Det er nå opprettet 4 stk. semihurtigladestasjoner ved innkjøringen til borettslaget. Disse er reservert kun for bruk til våre andelseiere som har gyldig tillatelse fra styret.

Ladepunktene er av Type 2 og passer de fleste ladbare kjøretøy med slik kabel. Hver stasjon forsyner med 32 A / AC / 7,4 kWh, men det avhenger av bilen hvor mye lading den kan ta imot.

For å få tilgang/tillatelse til ladestasjonene vil andelseier få et bevis som legges i frontruten ved lading, et kort for å aktivere lading og instruks hvordan man reserverer ladetid.

Tilgang til ladestasjoner vil koste 450 kr per måned per kjøretøy og vil bli fakturert via OBOS. Kostnaden skal dekke invisteringer som er gjort og strømforbruk. Prisen vil på sikt justeres dersom forbruket er lavere/høyere enn antatt.

Tilgangen kan bestilles ved oppmøte på styrerommet mandager kl. 18 – 19.

Fra og med 1.11.16 vil det ikke være tillatt å lade i garasjehuset jf. Husordensreglene. Brudd på dette meldes til styret for oppfølging, slik som andre brudd på Husordensreglene.

Stengt for kommentarer.