Nyheter

8. august, 2018 | Nyheter

Nå får du ny strømmåler

Det kommer montører for å skifte strømmålere til nye AMS-målere i Sverre Iversens vei 1 til og med 33 i uke 33 (13. – 17. august).

Montørene bytter målere i tidsrommet ca. kl. 07.00 – 19.00 og strømmen vil bli borte i din leilighet i ca. 20 min. i løpet av dagen byttet skjer.

Du vil ikke få opplyst hvilken dag eller tidspunkt byttet vil skje. Det er ikke nødvendig at du er hjemme når måler skal byttes, da måler står i gangen. Montørene har legitimasjon.

Her er en liste over endringer dette medfører for borettslaget og for hver andel:
Listen er ikke fullstendig.

  • Det blir utført automatisk avlesning hver måned slik at faktisk forbruk blir fakturert hver måned.
  • Alle målere i Norge skal byttes innen utgangen av 2018, og dette utføres hos oss nå.
  • Etter overgangen vil alle abonnement fortsette med energi fra Los Energi, og hver abonnent kan bytte leverandør ved ønske.
  • Røverkollen borettslags abonnement på felles strøm vil foreløpig fortsette å kjøpe energi fra Los Energi AS da denne avtalen via OBOS er gunstig.
  • Det vil i prinsippet ikke endres noe på energikostnadene, men nettleie og måleravgiften fra Hafslund vil trolig øke hos de fleste.
  • AMS-målere vil gi abonnentene en bedre oversikt over sitt forbruk.
Stikkord:

Stengt for kommentarer.