Nyheter

11. april, 2019 | Nyheter

Beboermøte om lademulighet for elbil på egen garasjeplass

Tirsdag 23. april kl. 18.00 på Røverbo.

Som nevnt i tidligere rundskriv er Røverkollen borettslag valgt ut som demonstrasjonsprosjekt i et europeisk forskningsprosjekt for å finne fremtidens løsninger for lading av elbil i fellesgarasjer. Målet er å tilby lading til mange uten å belaste kraftnettet unødig. Dette vil være mulig ved bruk av smart styring, lokal kraftproduksjon i solceller og batteribank.

Alle beboere inviteres med dette til møte tirsdag 23. april kl. 18 på Røvebo der Sintef, Bymiljøetaten i Oslo, eSmart Systems og Fortum Charge & Drive kommer for å informere om den valgte løsningen og priser for etablering av eget ladepunkt.

Borettslaget sørger for at alle garasjeplasser blir tilrettelagt for montering av personlige ladepunkt, men det er opp til hver enkelt om de vil kjøpe og montere ladepunktet nå, eller i fremtiden. For å kunne lade på egen garasjeplass, må andelseier kjøpe og montere eget ladepunkt gjennom styret.

I forbindelse med dette prosjektet vil andelseiere i Røverkollen borettslag bli tilbudt et spesielt gunstig tilbud på eget ladepunkt, der Bymiljøetaten har bidratt med særskilt tilskudd. I etterkant av prosjektet vil det fortsatt være mulig å kjøpe og montere eget ladepunkt, men da til en høyere pris. Prisene som tilbys er gjengitt nedenfor.

 

TILBUD A (innen 30. mai 2019): 6 000 kroner per ladepunkt

TILBUD B (31. mai 2019–1. sept 2021): 13 500 kroner per ladepunkt

 

Tilbudet er begrenset til maksimum 60 ladepunkter innenfor prosjektets levetid.

Det vil bli informert ytterligere om løsningen, ladepunktene og bestilling av disse i beboermøtet.

Vel møtt!


Stengt for kommentarer.