Nytt system for elektroniske henvendelser

Vårt system for håndtering av elektroniske henvendelser har fått ny adresse.

Saker eldre enn 05.01.2018 er arkivert. Dersom du trenger en kopi av en eldre sak, må du ta kontakt med styret på den nye adressen.

Den nye adressen er http://www.roverkollen.no/henvendelser-1.10/?lang=no_NO