Historien om Røverkollen

Røverkollen. Foto: Wilhelm Joys Andersen

Fjellene hever sine grålige isser nakne opp mot himlen, den våte lyng henger gråtende over den hårde skrent, men lengere nede i liene og dalene står skogen ennu mørk og sterk.Bernhard Herre: Skovene

Røverkollen ser du fra de fleste hold, enten du befinner deg øst, vest eller nord i marka. TV-masten på den 395 meter høye kollen rett nord for bebyggelsen på Romsås er et solid landemerke på linje med Tryvannstårnet, Kikuttoppen og Varingskollen.

Røverkollen er imidlertid langt mer enn den ellers grå og kjedelige masten. Når du er på Røverkollen, er du så definitivt på østkanten, og kjentfolk i disse trakter kan fortelle at kollen tidligere ble kalt de fattiges Finse. Mens borgerskapet satte kursen mot fjell og vidde, inntok arbeidsfolk Marka for fullt. Med en god porsjon fantasi ble fjellviddene gjenskapt på koller og åser, hvor arbeidsfolk fra østre Aker og Oslo slikket påskesola. Det forteller Bård Alsvik i sine tekster fra byarkivet.

På Røverkollen finner vi også en serie med gamle gravrøyser, et godt kjent fenomen for postjegere bl.a. fra Snellingentraktene i Romeriksåsene. Rett øst for toppunktet finner vi også et lite naturreservat i hellingen ned mot bebyggelsen. Blåstien som går over her fører deg rett inn i hjertet av Lillomarka, til Lilloseter og Sinober, via gamle kjentmannsposter som Bleiktjern og Lusevasan.

Utsikten er heller ingen spøk. Fra Røverkollens topp ser du utover hele den sørøstlige Lillomarka med Alunsjøen, Breisjøen, Revlikollen og Slengfehøgda. I sør ligger byen, fjorden og de karakteristiske blokkene på Tonsenhagen å hvile blikket på. Og går du gjennom skogen ut på Røverkollens østflanke ser du ikke bare ut over halve Romerike, men også rett inn i østmarka med Ramstadslottet lokkende i det fjerne. Snu blikket til venstre og du har Varingskollen og bakenforliggende åser i nordvest, mens Holterkollen vokter over Romeriksåsens sydfanke i nordøst. Kanskje var det mer enn pengeboka som fikk «de fattige» til å velge Røverkollen fremfor Finse?