Historien om Romsås

Romsås — byen i skogen

Romsås gård var en av Groruddalens eldste. Både konger og munker var i sin tid i besittelse av stedet. På 1500-tallet nevnes gården som en del av eiendommen til klosteret på Hovedøya.

Navnet Romsås kommer sannsynligvis av navnet på folkene i nabolandskapet Raumarike (Romerike). Gården lå like innunder åsen som skilte Oslo fra Raumarike.

Omleggingen av Trondheimsveien fikk på 1700-tallet stor betydning for gården; den ble gjestgivergård og skysstasjon. Gårdsdriften på Romsås tok slutt i 1963, og gården brant dessverre ned ca. tjue år seinere.

Stedsnavnet er i dag knyttet til drabantbyen Romsås, altså blokkbebyggelsen fra begynnelsen av 1970-åra. OBOS fikk i 1967 (byggestart 1969) tillatelse av Oslo kommune til å bygge en ny drabantby.

Deler av området tilhørte opprinnelig Lillomarka, og bebyggelsen grenser til marka. Selve Romsås-området har et samlet areal på omkring 900 mål. Av dette opptar det indre friområdet over 200 mål. Høyden over havet varierer mellom 200 og 300 meter.

Romsås fikk seks borettslag: Røverkollen, Tiurleiken, Ravnkollen, Svarttjern, Emanuelfjell og Orremyr. Seinere ble Romsåslia borettslag bygd som et seniorborettslag.  Borettslagene utgjør 2 600 boliger tilsammen.

Romsås ligger nordøst i Groruddalen i Oslo, ca. 15 km fra Oslo sentrum. Drabantbyen med om lag 7 000 innbyggere sto ferdig midt i 1970-årene, og ligger som en by midt inne i skogen med et lite tjern og frukttrær mellom blokkene.

Området er bygd ut med blokker fra fire til ti etasjer. I 70-årene vakte Romsås stor interesse blant fagfolk, og det ble sett på som et område der nye boligidealer ble prøvd ut.

Den første innflyttingen fant sted rett før jul i 1970 i Ravnkollen borettslag. Røverkollen var det siste som ble innflyttingsklart; dette skjedde høsten 1974.

Boligområdene er planlagt slik at biltrafikk ikke skal skje gjennom boligområdene. Fotgjengere kan ferdes over hele området uten å komme i konflikt med biltrafikken. T-banen er en viktig del av kollektivtransporten. Romsås T-banestasjon ble ferdig i 1974. Administrativt er Romsåsbyen i dag en del av Grorud bydel.