Historien om Sverre Iversen

Alle som bor i Røverkollen borettslag, har adresse i Sverre Iversens vei. Få av oss vet likevel ikke noe særlig om denne mannen, som er opphavet til navnet på veistubben vår.

Sverre Johan Iversen levde fra 1879 til 1967. Han var opprinnelig murer, og ble etter hvert en aktiv politiker for Arbeiderpartiet. I 1908 ble han valgt inn i Kristiania bystyre, og han var viseordfører i Kristiania 1917–1919. Etter at han gikk ut av bystyret, ble han rådmann i Oslo 1926–1941.

Under annen verdenskrig var Sverre Iversen en av lederskikkelsene i Hjemmefronten. Han ble avsatt av NS-myndighetene sommeren 1941, og etter krigen ble han utnevnt til arbeidsdirektør.

Kilder: NorgesLexi og Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.