Ordforklaringer

felleskostnader

Andelseiere må betale sin del av de løpende utgifter til borettslaget. Disse utgiftene kalles i borettslagsloven for "felleskostnader". Felleskostnadene består av borettslagets driftsutgifter (som kan være alt fra utgifter til vedlikehold og reparasjoner, til kommunale avgifter og strøm til fellesareal), samt renter og avdrag på borettslagets lån.


Stengt for kommentarer.