Brannsikkerhet

Påbudt brannsikringsutstyr

Ifølge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle boliger ha:

  • minst én godkjent røykvarsler
  • manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange
Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret.

Rømningsveier fra leilighetene

Leilighetene på Røverkollen har rømningsvei via luftebalkongene, i tillegg til trappeoppgangene.

  • Dersom du har en luke i gulvet på luftebalkongen din, løfter du opp denne for å benytte stigen.
  • Dersom du ikke har en luke i gulvet på luftebalkongen din, må du først åpne luken i skilleveggen for å komme til luken i gulvet, som da befinner seg hos din nabo.

Det er strengt forbudt å sperre lukene på luftebalkongen. Dette kan, i ytterste konsekvens, føre til at beboere ikke kommer seg ut av bygningen ved et nødstilfelle, f.eks. brann.

Dersom du oppdager at noen rømningsveier er sperret, og du ikke får fjernet det som sperrer, må du umiddelbart ta kontakt med styret eller vaktmesteren.

Barnevogner er brannfeller!

Brann i en barnevogn fyller trappeoppgangen med røyk og flammer på svært kort tid.

Mange setter fra seg barnevogner i oppgangen der de bor, gjerne ved siden av mye annet brennbart materiale. Om det kommer en ildspåsetter inn og tenner på vognen, er det umulig for beboerne å bruke trappen som rømningsvei.Branninspektør Jo Tangedal i Brann- og redningsetaten i Oslo kommune