Forsikringer

Bygningsforsikring

Borettslagets eiendommer er forsikret i Tryg Forsikring med polisenummer 6626238. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.

Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes på telefon 02335

Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar.

Innboforsikring

Den enkelte andelseier må ha egen innboforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter).

Skadedyr

Dersom du opplever å ha fått skadedyr inn i oppgangen eller leiligheten, kan du ta kontakt med Norsk Hussoppforsikring. Borettslaget har forsikring via polisen hos Tryg om skadedyrbekjempelse.

Det er kostnadsfritt for beboere å kontakte og benytte forsikringen hos Norsk Hussoppforsikring når dette er nødvendig.

Norsk Hussoppforsikring kan kontaktes på tlf. 22 28 31 50.
Det er viktig å oppgi at du har avtale via boligselskap.
Vi har polisenummer 6626238 via Tryg Forsikring.