Velferdsgruppa

Velferdsgruppa har som oppgave å ta seg av ulike sosiale tilstelninger i løpet av året, det være seg borettslagets juletenning, servering på dugnader, osv.

Velferdsgruppas sammensetning

 NavnAdresse
KontaktpersonMay Jorid NervikS. I. v. 19
Kontakt velferdsgruppa på e-post: velferd@roverkollen.no