Parkering

Unngå kontrollavgift - Følg gjeldende skilting

Parker alltid i overenstemmelse med gjeldende skilting og oppmerking. Husk at skilting og oppmerking kan være endret siden sist!

Parkering for beboere

De fleste leilighetene har én (1) parkeringsplass i garasjeanlegget. Garasjeanlegget har fem plan, der plan én er nederst, og har adressen Sverre Iversens vei 29.

I henhold til skilting på stedet kan også parkeringsplassen for ansatte på Bjøråsen skole benyttes av både gjester og beboere på hverdager i tidsrommet 17-07, samt i helgene.

Skru av motoren. Kun motorkjøretøy og tilhenger kan stå i garasjehuset. Andre gjenstander vil bli fjernet uten varsel. Vedlikehold/Dekkskifte av kjøretøy skal ikke skje i garasjehuset. Unødig opphold er ikke tillatt.
Informasjon om nøkler og fjernkontroll til garasjeportene finner du her.
Trenger du en ekstra parkeringsplass?

Beboere som ikke har garasjeplass, eller som disponerer flere kjøretøy, henvises til å parkere på gaten i Sverre Iversens vei eller forsøke å leie en ledig garasjeplass av en andelseier som ikke bruker sin plass.

En garasjeplass i borettslaget tilhører leiligheten med samme firesifrede nummer. Borettslaget disponerer dessverre ikke ekstra garasjeplasser eller andre parkeringsplasser til leie, og styret har ikke oversikt over eventuelle ubrukte garasjeplasser.

Du kan forsøke å leie garasjeplass privat av en andelseier som ikke bruker sin plass. Prisen må bestemmes dere imellom. Du kan se etter oppslag på Røverbo om noen ønsker å leie ut sin garasjeplass, eller du kan henge opp ditt eget oppslag.

Det er forbudt for beboere å benytte gjesteparkeringsplassene. Beboeres kjøretøy kan bli kontrollert mot aktuelle registre og ilagt kontrollavgift, og risikerer borttauing.

Kjøring på indre område

Bommen ved Røverbo aksepterer kun kort.

Unødig kjøring er ikke tillatt. Kjøring på indre område skal skje på fotgjengernes premisser. Kjør alltid hensynsfullt i lav fart, og husk at lekende barn kan komme brått på.
Det er tillatt å stå på indre område i 20 minutter. Ved behov for å stå lenger, må parkeringstillatelse innhentes fra styret eller vaktmesteren.

Gjesteparkering

Gjesteparkeringsplassene er reservert for beboernes gjester og besøkende til borettslaget.

De fleste gjesteparkeringsplassene finnes ved Bjøråsen skole (rett etter avkjøringen fra Sverre Iversens vei), og et fåtall gjesteparkeringsplasser, samt egne plasser for forflytningshemmede, finnes utenfor Røverbo.

I henhold til skilting på stedet, kan også parkeringsplassen for ansatte på Bjøråsen skole benyttes av både gjester og beboere på hverdager i tidsrommet 17-07, samt i helgene.

Det er tillatt å stå parkert på gjesteparkeringsplassene i tre (3) dager. Ved behov for parkering utover dette, må parkeringstillatelse innhentes fra styret eller vaktmesteren.
Det er forbudt for beboere å benytte gjesteparkeringsplassene. Beboeres kjøretøy kan bli kontrollert mot aktuelle registre og ilagt kontrollavgift, og risikerer borttauing.

Ladestasjoner for elbil/ladbar hybrid

Stikkontaktene i garasjehuset er kun dimensjonert for bruk på motorvarmere, ikke kupévarmere eller lading av ladbare kjøretøy.

Fra september 2019 kan andelseier bestille ladestasjon på egen biloppstillingsplass i garasjehuset.

Ladestasjonen må bestilles gjennom styret for å passe til systemet som balanserer strømmen og regner ut strømforbruket.

Ladestasjonen er en Schneider EVlink Smart Wallbox med type 2-støpsel passer de fleste ladbare kjøretøy med slik kabel. Hver stasjon forsynes med inntil 32 A / AC / 7,4 kWh, men det avhenger av bilen hvor mye lading den kan ta i mot og hvor mange andre som lader samtidig. Renault Zoe krever en spesialkabel for norsk strøm med type 2-kabel. Denne kabelen kom i salg hos Renault fra høsten 2019.

Ladestasjonen koster ca. 18.000 i innkjøp og må bekostes av andelseier. Bestillingen gjøres hos styret.

Røverkollen borettslag er forsøkssted for et stort europeisk forskningsprosjekt for smart lading frem til sommeren 2021. I denne perioden vil et begrenset antall ladestasjoner bli subsidiert. I tillegg vil prosjektet innhente informasjon om bruken av anlegget samt påvirke bruk og kWh-prisen for andelseieren.

Se referat fra beboermøte for mer informasjon.