Prisliste

Med forbehold om prisendringer. Prisen du får opplyst på styrerommet er alltid den gjeldende.

Leie av Røverbo

 per døgnper helgper ekstra avtalt døgnper ekstra døgn uten avtale
Prisene er inkludert vask etter endt leieforhold.
Mandag-torsdagkr 1 000,-kr 500,-kr 750,-
Fredag-søndagkr 2 000,-kr 500,-kr 750,-

Leie av sportsboder

 Pris per måned (per år)
Leie av sportsbodkr 75,- (kr 900,-)
  • Det er kun andelseiere (ikke leietakere) i Røverkollen borettslag som kan leie bod.
  • Møt opp på styrerommet for å leie bod. Leieperioden er minimum ett (1) år. Leien vil legges på felleskosnadsfakturaen fra OBOS.
  • Les mer om bodene.

Nøkler

 Pris
Garasjenøkkelkr 200,-
Nøkkel til kjellerbodkr 200,-

Adgangsbrikker

 Pris per stykk
Ny adgangsbrikke (ekstra eller erstatning for tapt adgangsbrikke)kr 100,-
Oppdatere eksisterende adgangsbrikke (f.eks. ved leie av sportsbod)kr 0,-
Sperre adgangsbrikkerkr 0,-
Det er viktig at tapte adgangsbrikker rapporteres til styret snarest, slik at de kan sperres.

Fjernkontroller til garasjeportene

 Pris per stykk
Fjernkontroll plan 1-4 (+5 hvis eier/leier sportsbod)kr 500,-

Kjøring på indre område

Pris for åpning av bomParkeringsbillettens gyldighet
kr 20,-20 min
Unødig kjøring er ikke tillatt. Kjøring på indre område skal skje på fotgjengernes premisser. Kjør alltid hensynsfullt i lav fart, og husk at lekende barn kan komme brått på.
Les mer om kjøring og parkering på borettslagets område.