Reglement og vedtekter

Alle beboere plikter å sette seg inn i og følge disse reglene. Brudd på reglene vil i første omgang føre til en skriftlig advarsel fra styret, og kan i ytterste konsekvens føre til oppsigelse.
Ønsker du å klage på en beboer?

Alle klager må sendes skriftlig til styret. Du kan sende oss en e-post, eller levere et brev til styrerommet.